Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Utdelning Kriminologipriset

Drottningen delade ut Stockholmspriset i kriminologi

Årets mottagare av Stockholmspriset i kriminologi är professor Richard E. Tremblay. Den 20 juni tilldelades han priset av drottning Silvia vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Martin Jakobsson på isbrytaren Oden under en tidigare forskningsexpedition i Arktis.

Världens havsbotten kartläggs

År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag på 18,5 miljoner USD, och Stockholms universitet blir en av fyra centrum för forskningen.

Andrea Dunlavy. Photo: Eva Dalin / Stockholm university

Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa

Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver, rapporterar sämre hälsa jämfört med svenskfödda med en utbildning som matchar jobbet, visar en avhandling i sociologi.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Rektor Astrid Söderberg Widdings blogg

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube

Besök SU Play, universitetets webb-TV kanal