Kursen består av läsning och språklig analys av japanska texter på avancerad nivå inom samhällsvetenskapliga ämnesområden, eller annat akademiskt ämnesområde som väljs i samråd med handledaren.

Kursens syfte är att förbereda studenten för vetenskapligt arbete med japanskt källmaterial inom det ämnesområde studenten ska skriva ett examensarbete i. Texterna studeras ingående med hjälp av japanska uppslagsverk och referensmaterial och studenten tränas i att självständigt söka information i japansk vetenskaplig litteratur.

Särskild behörighet

Kandidatexamen i Asiens språk och kulturer, examensarbete i japanska. Engelska B/ Engelska 6.

Kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Akademisk japanska.

Schema