Kursen omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna: muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse (DK11-14), och ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid (DK15). Japanska I ges varje hösttermin.

Studietakt: Heltid

Delkurser

  • DK11 Grammatik I (10 hp)
  • DK12 Kanji I A (3.5 hp)
  • DK13 Kanji I B (4 hp)
  • DK14 Praktisk språkfärdighet 1 (5 hp)
  • DK15 Introduktion till Japanstudier (7.5 hp)

* Samtliga delkurser löper under hela terminen, förutom DK12 och DK13 som ges första respektive andra halvan av terminen. Obligatorisk närvaro (minst 80%).

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska I.

Kursbeskrivning (se längst ner på sidan)

Kursinformationen för 2017 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande (uppdateras före kursstart). Observera att kursen fått en ny utformning från och med HT17.

Schema och info

Klicka på länken nedan för kursens preliminära schema hösten 2017. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.

För en bättre överblick återfinns även ett översiktsschema vecka för vecka för HT17 längst ner på sidan i pdf-format (170818/ver. 2). Detta schema uppdateras inte lika ofta och kan därför innehålla mindre felaktigheter. Om TimeEdit och översiktsschemat skiljer sig åt följer man i första hand TimeEdit.

Schemat innehåller flera grupper (se nedan). Detta kommer även att förklaras i samband med uppropet den 24 augusti, 2017. Hela gruppen delas in i två föreläsningsgrupper (A1 och A2). Dessa delas sedan vidare in i vardera två grupper för praktiska moment (K1-K4), och ytterligare i grupper för övningar i Språkstudion (S1-S8). Inför uppropet gäller den gruppindelning (A1 och A2) som meddelades i ett e-postutskick som sker i början av augusti.

Kursstart: måndag 28 augusti 2017 (obligatoriskt upprop och kursinfo torsdag 24 augusti). Kan du inte själv närvara vid uppropet är det bra om du skickar ett ombud. Om inte detta heller är möjligt bör du snarast skicka ett mail till amanuens Axel Thiel på axel.thiel@su.se eller kursansvarig Jorunn Nilsson på jorunn.nilsson@su.se

Ansökan sker via antagning.se. Sista ansökningsdag är 18 april 2017. Kontakta vår studentexpedition via e-post om du har frågor om sen ansökan eller antagning, eller titta på vår hemsida för öppettider.

Registrering på kursen sker via webben (minastudier.su.se) mellan 10 augusti och 10 september. Registrera dig så snart som möjligt för att därigenom få tillgång till arbetssajten för kursen på vårt intranät Mondo (mondo.su.se). En paraplysajt med namnet JKA111/HT17 kommer att finnas tillgänglig efter registrering. Separata sajter görs också för de olika delkurserna.

KONTAKTA STUDENTEXPEDITIONEN OM DU ÄR RESERV OCH/ELLER INTE VET OM DU ÄR ANTAGEN.

Även andra studieadministrativa frågor (antagning och registrering) hanteras av studentexpeditionen.

Vi kommer att skicka ut informationsbrev via e-post efter första antagningen i juli, och sedan i augusti. I det andra informationsbrevet bifogar vi lite mer konkreta tips inför studiestarten. Längst ner på sidan hittar du även en uppställning över de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (Kana och uttal). Se information nedan om detta. De skickas även ut i det andra utskicket i augusti.

Aktuell information uppdateras och visas här på hemsidan.

Inför kursstart

Inom ämnet japanska planerar vi tillsammans med studenter på tredje och femte terminen en speciell rundvandring/informationsträff för nya studenter i samband med uppropet den 24 augusti 2017. De studenter som har erbjudits en plats är indelade i två grupper (A1 och A2). När grupp A1 har upprop i aulan (obligatoriskt) kommer grupp A2 att erbjudas rundvandring på campus (frivilligt), och vice versa.

Preliminär gruppindelningen sker i bokstavsordning. Information om detta ges i utskicket i början av augusti, samt här på hemsidan. Kontakta studentexpeditionen, amanuens Axel Thiel eller kursansvarig Jorunn Nilsson om du har frågor om uppropet, ansökan, antagning eller registrering.

Grupp A1: Efternamn från Ahlén till Knigge

Upprop 12-14, rundvandring 14-16 med studenter som läser japanska.

Grupp A2: Efternamn från Krantz till Öbrink

Upprop 14-16, rundvandring 12-14 med studenter som läser japanska.

Ytterligare gruppindelning kommer att göras i början av terminen (konversation: K-grupper, språkstudion: S-grupper). Vi är restriktiva med gruppbyten, men om man har särskilda skäl (medicinska skäl, barnhämtning, lång pendlingstid, osv.) så kan man i början av terminen lämna in önskemål om att byta grupp. Bäst är att försöka byta med någon annan student. Vi kommer att ta upp detta i början av terminen, så titta på schemat i god tid! Ett schema i pdf-format hittar du längst ner på sidan, och du kan alltid kontrollera det via TimeEdit.

Fredag den 25 augusti 2017 kommer vi att erbjuda studenter som inte har några förkunskaper tre introduktionsföreläsningar (frivilligt). Vi börjar klockan 9 i aulan. Det kan vara ett sätt att komma in i studierna, så vi rekommenderar de studenter som aldrig tidigare har läst japanska att närvara vid dessa föreläsningar. Information om tider och innehåll framgår av det preliminära schema som finns tillgängligt längst ner på sidan, samt i TimeEdit.

KANA. Vi rekommenderar också de studenter som aldrig har studerat japanska att så snart som möjligt börja lära sig de två fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana (uppställningar och uttalsguide hittar du längst ner på den här sidan). Det är en stor hjälp i studierna om du inte behöver börja med att lära dig desssa båda skriftsystem i september, utan redan har börjat lära dig. Det är prov på dessa båda skriftsystem efter ungefär tre veckors studier.

Litteratur

Kursböckerna Genki I (2011) och Japans historia (2011) kommer att finnas på Akademibokhandeln i Frescati, Stockholms universitet huvudcampus. Kursböckerna beställs i juni 2017. För en detaljerad litteraturlista för kursen, se kompendiet med kursinformation (pdf från 2017 nedan). Förutom kursböckerna ingår även texter som finns tillgängliga på vårt intranät Mondo i samband med kursstarten. Mondo kan man få tillgång till efter registrering på kursen.

Kanjiblad 1 som används på DK12 och DK13 kommer att finnas tillgängligt för försäljning på studentexpeditionen efter sommaruppehållet (20 kr; enbart kontant betalning).