Japanska II ges varje vårtermin på deltid, 22,5 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i de fyra språkfärdigheterna muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Den utökar ordförrådet och vidareutvecklar grammatikkunskaperna för ökad förmåga att kommunicera i det talade vardagsspråket.

Delkurser

  • DK21: Grundläggande grammatik II (7,5 hp)
  • DK22: Kanji IIA (3,5 hp)
  • DK23: Kanji IIB (4 hp)
  • DK24: Praktisk språkfärdighet II (7,5 hp)

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan (ny fr.o.m. VT-17) och en länk för anmälan till kursen Japanska II.

Schema

Ett preliminärt veckoscheman för VT-2017 återfinns längst ner på sidan. Aktuellt schema med tid och lokal nås via TimeEdit.

Kurslitteratur

En prliminär litteraturlista för VT-2017 återfinns längst ner på sidan.

Kursupplägg och kursstart VT-17

Kursstart: 16 januari, 2017. Registrering för antagna studenter sker via webben. Webb-registreringen är öppen fram till kursstart. För att bli antagen på Japanska II krävs att man är klar med Japanska I. Kontakta studentexpeditionen om du inte kan registrera dig eller har frågor angående kraven för att påbörja Japanska II (exp.asien@su.se).

Första föreläsningen sker i Aulan den 16 januari 2017 (mån), klockan 8-12 för samtliga studenter. Vi går då igenom kursupplägg och gruppindelning 8-9, samt grammatiken till kapitel 13 i kursboken Genki II 9-12 (se litteraturlistan nedan för detaljer om kurslitteraturen). Det är därför viktigt att alla som räknar med att läsa Japanska II deltar i detta undervisningstillfälle.

All undervisning på Japanska II under VT17 kommer att vara förlagd till Kräftriket, huvudsakligen i Aulan. 

Under VT17 kommer följande lärare att vara involverade i Japanska II:

  • Kursansvarig: Gunnar Linder (mottagningstid under VT16: måndagar 13-14)
  • DK21 (7,5 hp): Gunnar Linder (grammatik, satsmönster, textläsning).
  • DK22 (3,5 hp): Mitsuyo Kuwano Lidén (kanjikunskap och praktisk skrivfärdighet).
  • DK23 (4,0 hp): Mitsuyo Kuwano Lidén (kanjikunskap och praktisk skrivfärdighet).
  • DK24 (7,5 hp): vikarierande adjunkt (praktisk språkfärdighet).

Amanuens Jorunn Nilsson kommer dessutom att ha två resurspass i veckan.