Japanska III ges varje hösttermin på deltid, 22,5 hp (undervisningen sträcker sig över hela terminen).

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II. Den vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

Delkurser

  • DK01  Grammatik på medelnivå 1, 4 hp
  • DK02  Textläsning på medelnivå 1, 4 hp
  • DK03  Praktisk språkfärdighet 3, 6 hp
  • DK04  Situationsbaserad muntlig språkfärdighet, 3.5 hp
  • DK05 Kanji 1, 5 hp 

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Japanska III.

Schema HT-2017

Klicka på länken nedan för kursens schema hösten 2017. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras vid behov fram till kursstart. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.

Kursinformation HT17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.