Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

Om kursen

Kursen omfattar ett studium av representativa fiktiva texter från Heian-perioden (794 – 1185) med huvudsaklig inriktning på 900 – 1000-talens hovlitteratur. I denna primärt feminina poetiska och narrativa diskurs tas kärlek och motstånd som figurer upp för tolkning och omtolkning i en diskussion kring centrala teman och begrepp.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer.

Schema VT18

Schemat läggs upp närmare kursstart.

Kursinformation och kurslitteratur VT18

Litteraturlistan för 2018 är bifogad i nedanstående PDF.