Kursen ges höstterminen 2017.

Om kursen

Kursen analyserar utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv med tyngdpunkt på visuell kultur hur kläder och utseende är ett uttryck för det samhälle man lever i. Kursen ger ökad förståelse av det japanska samhället från Heian-perioden till idag utifrån kläder, utseende och representationer av dessa. Analysen omfattar också ett öst-västligt perspektiv där både likheter och skillnader samt växelverkan över tid diskuteras.

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen.

Schema HT-2017

Kursinformation och kurslitteratur HT-17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.