Välkommen till kursen Introduktion till kinesisk litteratur!

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Introduktion till kinesisk litteratur

Kursens innehåll

Kursen behandlar den kinesiska litteraturens historia från sent 1800-tal till nutid och introducerar de viktigaste litteraturinstitutionerna, relationen mellan litteratur och politik samt även individuella författare och deras mest betydande verk. Kursen ges deltid, dag.

Kurslitteratur

Kursens litteraturlista för VT-18 läggs ut närmare kursstart.

Schema

Schema för vårterminen 2018 i TimeEdit uppdateras närmare kursstart.

Redovisning VT-13 Introduktion till kinesisk litteratur
Redovisning VT-13 Introduktion till kinesisk litteratur