Välkommen till Kinesiska II, VT 2018

För detaljerad information om kursplan, ansökan och behörighet, se Stockholms universitets kurskatalog (SISU) för kursen Kinesiska II.

Kursens innehåll

Kursen omfattar en termins studier i modern standardkinesiska (putonghua). Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Kinesiska I. Kursen ger en första introduktion till att läsa och analysera lättare kinesiska prosatexter och facktexter. Kursen ger även en översikt av modern kinesisk litteratur. 

Delkurser

 • DK01 Modern kinesiska II a, 6 hp 
 • DK02 Modern kinesiska II b, 6 hp
 • DK03 Praktisk språkfärdighet II a, 3 hp
 • DK04 Praktisk språkfärdighet II b, 2,5 hp
 • DK05 Introduktion till kinesisk textläsning, 5 hp
 • DK06 Kinakunskap II, Introduktion till kinesisk litteratur, 7,5 hp

Kurslitteratur

Modern kinesiska II a och II b samt Praktisk språkfärdighet II a och II b:

 • Liu Xun, New Practical Chinese Reader 3, Textbook, Beijing Language and Culture University Press, Beijing 2012. ISBN: 9787561932551.
 • Liu Xun, New Practical Chinese Reader 3, Workbook, Beijing Language and Culture University Press, Beijing 2011. ISBN: 9787561932070.

Introduktion till kinesisk textläsning:

 • Liu Yuehua och Chu Chengzhi, Qingfeng (Green Phoenix), Peking University Press, 2009, ISBN: 9787301149799 / 9783905816273
 • Liu Yuehua och Chu Chengzhi, Huapi (The Painted Skin), Peking University Press, 2013, ISBN: 9787301208861.

Introduktion till kinesisk litteratur:

 • Se bifogad PDF-fil "Intro till kinesisk litteratur - Litteraturlista VT 2017". (De flesta texter kommer att läggas ut på Mondo, närmare instruktioner om vilka böcker och tidskrifter som skall köpas kommer närmare kursstart)

Schema

Kursens schema för vårterminen 2018 kommer att finnas i TimeEdit närmare kursstart.