Kursen ges på 75 %, hösttermin.

Kursen befäster och fördjupar kunskaperna om det koreanska språkets struktur samt ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, s.k. hanja.

Delkurser

  • Modern standardkoreanska 5, 5 hp
  • Modern standardkoreanska 6, 5 hp
  • Hanja 5 hp
  • Praktisk språkfärdighet 3 7,5 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan till kursen Koreanska III.

Kursinformation och kurslitteratur, HT17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Schema HT-17