Den 23 september kl. 13.00 kommer Amanda Walldoff att försvara sin avhandling i Mellanösterns språk och kulturer:

Arabic in Home Language Instruction: Language Acquisition in a Fuzzy Linguistic Situation.

Disputationen hålls i Aulan, Kräftriket 4a.

 

Opponent, betygsnämnd ordförande

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat att:

Till fakultetsopponent utse:

  • Docent Helle Lykke Nielson, Syddansk Universitet

Till betygsnämndsledamöter utse:

  • Professor Tetz Rooke, Göteborgs universitet
  • Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet
  • Docent Mats Eskhult, Uppsala universitet

Till suppleant i betygsnämnden utse:

  • Docent Ljuba Veselinova, Stockholms universitet

Till ordförande utse:

  • Professor Irmy Schweiger, Stockholms universitet

 

Handledare

  • Professor Elie Wardini, Stockholms universitet
  • Professor Emanuel Bylund, Stockholms universitet