Kursen utgör första terminens studier i modern standardarabiska, dess grammatik, ord- och formbildningslära
samt grundläggande syntax. Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket och kommer att börja med undervisning om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå igenom grundläggande arabisk grammatik.

Vid sidan om grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och skrift och kommer successivt att
bygga upp ett arabiskt ordförråd. Kursen innehåller också studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger här på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., och på huvuddragen i de tre abrahamistiska religionerna; judendom, kristendom och islam.

Delkurser:

  • AB07 Modern standardarabiska I, 7.5hp
  • AB08 Modern standardarabiska II, 7.5hp
  • AB05 Språkfärdighet I, 7.5hp
  • AB06 MENA:s tidiga historia och religioner, 7.5hp

Anmälan, kursplan och behörighet

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan.

Klicka här (Stockholms universitets utbildningskatalog)

Schema

Klicka på länken nedan för kursens schema hösten 2017. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras vid behov fram till kursstart. Du ser alltid det senast uppdaterade schemat genom nedanstående länk.

Kursinformation HT2017:

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se