Kursen utgör första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för denna kurs tillägnar sig studenten kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas historia och de tre största religionerna i regionen; judendom, kristendom och islam, deras historiska utveckling och utmärkande drag. Kursen introducerar även studenten för Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria och regionens samtida politiska och ekonomiska landskap, samt belyser regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv.

Delkurser

  • ME01 MENA:s tidiga historia och religioner, 7.5hp
  • ME05 MENA:s medeltida och moderna historia, 7.5hp
  • ME04 MENA:s litteratur, 7.5hp
  • ME03 MENA:s samhällen, 7.5hp

Behörighet, kursplan och anmälan

I Stockholms universitets kurskatalog (SISU) finner du en kort presentation av kursen samt information om behörighet, aktuella kurstillfällen och undervisningsformer. Där finner du även aktuell kursplan och en länk för anmälan. 

Anmälan och behörighet: klicka här (Stockholms universitets utbildningskatalog)

Schema HT2017

För material och information om tidigare terminer, var vänlig kontakta oss: mes@orient.su.se

Kursinformation HT17

Kursinformation innehållande kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista laddas ned via nedanstående pdf. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Se bifogad PDF nedan för litteraturlista och kursinformation.