Kandidatprogrammet är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 180 hp (Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I - kandidatkurs). Studierna leder till kandidatexamen.

Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar arabiska med samhällsvetenskapligt inriktade kurser. Programmet utbildar för internationellt arbete med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika, t ex inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media och journalistik. Utbildningen avser att ge hög språklig kompetens i arabiska och mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika.

De kurser som ingår i kandidatprogrammet kan även läsas som fristående kurser. För information om programmets olika kurser, samt scheman och kurskompendium för respektive kurs, se Kurser - Arabiska med MENA i vänstermenyn.

Delkurser

  • AB01 Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, 15 hp
  • AB02 Kandidatuppsats, 15 hp

Behörighet, kursplan och anmälan

För mer information, ansökan samt utbildningsplan, se här.

Kursinformation (se längst ner på sidan)

Kursinformationen för 2017 innehåller kursplan, lektionsplanering, betygskriterier och litteraturlista. Dokumentet innehåller också viktig information om tentamen, regelverk och studentinflytande.

Schema

Klicka på länken nedan för kursens preliminära schema hösten 2017. Ny- och ombokningar kan komma att göras, så håll alltid ett öga på TimeEdit för den senaste versionen.