Ansökan:

För ansökan samt utbildningsplan, se här.

Information:

Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram som ger fördjupad kunskap om mellanöstern- och nordafrikas tidiga och moderna historia, religioner, litteratur och kultur, samt politiska och ekonomiska utveckling. Särskilt fokus ligger på samtida samhällsförhållanden och hur dessa kan föstås genom en fördjupad kunskap om den lokala situationen, internationella förhållanden och den historiska kontexten. Utbildningen avser att ge mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Programmet omfattar 6 terminers heltidsstudier och består av tre obligatoriska kurser (om totalt 90hp) och valfria studier om totalt 90hp.

Inom programmet finns möjlighet till praktik och fältstudier.

Programmet utbildar för nationellt och internationellt arbete med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika, t.ex. inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media, journalistik och turism.

Programmet ger behörighet till utbildning på avancerad nivå.

De kurser som ingår i kandidatprogrammet kan även läsas som fristående kurser. För information om programmets olika kurser, samt scheman och kurskompendium för respektive kurs, se Kurser - MENA i vänstermenyn.