Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Nedan finner ni en sammanställning över Institutionsstyrelsens ledamöter och suppleanter, perioden 2015-01-01 till 2017-12-31 (se pdf längst ner på sidan).

Kommande möten 2016

Institutionsstyrelsen sammanträder på onsdagar kl. 14-16, enligt följande schema under hösten 2016:

  • 24 augusti
  • 14 september (extrainsatt möte)
  • 5 oktober
  • 16 november
  • 14 december