Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Nedan finner ni en sammanställning över Institutionsstyrelsens ledamöter och suppleanter, perioden 2015-01-01 till 2017-12-31 (se pdf längst ner på sidan).

Kommande möten 2017

Institutionsstyrelsen sammanträder på onsdagar kl. 14-16, enligt följande schema under 2017:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 27 september
  • 22 november

Protokoll från institutionsstyrelsens möten finns samlade i menyfliken till vänster.