Professor White berättade både om sina egna upplevelser och erfarenheter i Japan, och gav dessutom del av sin forskning kring kaffets historia och utveckling i Japan. Det första kaffehuset tillkom 1888 (kaahii-kan), men redan på 1500- och 1600-talen hade portugiser och holländare fört med sig kaffe till Japan. En på den tiden tämligen exotisk dryck som inte fick något riktigt fäste i kulturen. Under 1900-talet och fram till våra dagar har dock kaffet fått en allt starkare position.

För intresserade kan Professor Whites bok Coffee Life in Japan, University of California Press, 2012 rekommenderas.  Den finns som e-bok på Stockholms universitetsbibliotek.

Föreläsningen besöktes av nästan 30 åhörare. Bland dem fanns studenter på grund- och avancerad nivå, doktorander, samt forskare/lärare inom och utom Stockholms universitet.