Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Vi möts på fakultetsklubben

Temapub: Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet

I samverkan med Fakultetsklubben bjuder Centrum för universitetslärarutbildning in till klubbkväll med tema Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet. Möt årets pedagogiska pristagare och lärarkollegor i informell miljö och utbyt tankar och erfarenheter kring vad det innebär att vara universitetslärare.

Info

Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs

Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.

Pedagogeeks
Pedagogisk skiclighet start

Årets lärare - ett pris för bra undervisning

Årets lärare - ett pris för bra undervisning