Centrum för universitetslärarutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
Vi möts på fakultetsklubben

Klubbkväll med temat Akademiskt lärarskap

I samverkan med Fakultetsklubben bjuder Centrum för universitetslärarutbildning in till klubbkväll med temat Akademiskt lärarskap. Tillsammans med tidigare pedagogiska pristagare, pedagogiska ambassadörer och pedagogiska utvecklare har du möjlighet att i informell miljö utbyta tankar och erfarenheter kring vad det innebär att vara universitetslärare.

Pristagare Pedagogisk idétävling för studenter

Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling

Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.

Pedagogiska ambassadörer 2017

2017 års pedagogiska ambassadörer är igång

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution.

Pedagogeeks
Pedagogisk skiclighet start

Årets lärare 2016 - ett pris för bra undervisning

Årets lärare 2015 - ett pris för bra undervisning