Resurser

Pedagogiska resurser

Här hittar du som är universitetslärare information och material som du kan ha nytta av i undervisningen, t ex om lärandemål och betygskriterier, examination, plagiering, kursvärdering, IT i undervisningen, samt likabehandling.

 
tummnagel pedagogeeks

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande. Programledare Klara Bolander Laksov samtalar med gäster kring utmaningar och möjligheter som universitetslärare möter i sin undervisning.

Kontakt resurswebb

Vilka resurser vill du se mer av?

Mejla oss dina önskemål, förväntningar, tips eller idéer.

Annika Forslund

E-mail annika.forslund@su.se

Tfn 08-16 2278