2016

 Kvalitetsutveckling av grundutbildningen vid Historiska institutionen. Pedamb-rapport 2016:8 (772 Kb)

Huvudförfattare: Paul Sjöblom med bidrag från: Magnus Linnarsson, Margaretha Nordquist & Mattias Tydén, Historiska institutionen

 

 Generiska färdigheter. Pedamb-rapport 2016:7 (591 Kb)

Författare: Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

 

 Pedagogiska seminarier. Pedamb-rapport 2016:6 (543 Kb)

Författare: Natasha Ringblom, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

 

 Kollegialt utbyte och samarbete kring pedagogiska frågor. Pedamb-rapport 2016:5 (279 Kb)

Författare: Emma Wikberg, Fysikum

 

 Om progression vid kandidatprogrammet i arkeologi. Pedamb-rapport 2016:4 (503 Kb)

Författare: Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

 

 Pedagogiken i juridiken. Pedamb-rapport 2016:3 (220 Kb)

Författare: Andrea Sundstrand, Juridiska institutionen

 

 Förändringskompetens och villkor för pedagogisk utveckling. Pedamb-rapport 2016:2 (2434 Kb)

Författare: Patrik Hernwall, Institutionen för data- och systemvetenskap

 

 Projektet ALTAN.Pedamb-rapport 2016:1 (1835 Kb)

Författare: Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen

 

2015

 

 Stöd till studenter i akademiskt läsande och skrivande. Pedamb-rapport 2015:1 (8591 Kb)

Författare: Jeanna Wennerberg

 

 Examinationsformer i språk. Pedamb-rapport 2015:2 (752 Kb)  

Författare: Christine Ericsdotter, Birgitta Fröjdendahl, Joakim Sigvardson