Samverkan

Vi möts på fakultetsklubben

Temapub: Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet

I samverkan med Fakultetsklubben bjuder Centrum för universitetslärarutbildning in till klubbkväll med tema Årets lärare i samtal om utmaningar och möjligheter i lärarskapet. Möt årets pedagogiska pristagare och lärarkollegor i informell miljö och utbyt tankar och erfarenheter kring vad det innebär att vara universitetslärare.

Samverkan

CeUL samverkar på olika nivåer

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.

Workshopar om undervisning och lärande

Många lärare är intresserade av att utveckla sin undervisning, bekanta sig med aktuella pedagogiska metoder och diskutera undervisning med lärarkollegiet. Vill din institution, tillsammans med våra pedagogiska utvecklare hos CeUL, erbjuda och genomföra en eller flera workshopar vid din institution för att uppmuntra, främja och stödja samtal kring högskolepedagogik?

Kontakt

Vill du veta mer om centrumets samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278