IKT betyder Informations- och Kommunikations-Teknologi. Inom utbildning syftar termen främst på användandet av digitala resurser för att stödja lärandet, så som vår nya lärplattform, webbmöten, videoinspelningar etc.

Den centrala frågan för nätverket är hur SU som organisation kan stötta lärarna i deras användning av IKT och produktion av digitala lärresurser?

Nu söker vi dig som:

 • Har en roll inom IKT-frågor eller IKT-utveckling på din institution
 • Vill ta tag i IKT-frågan på institutionen
 • Driver ett institutionsövergripande IKT-utvecklingsprojekt
 • Arbetar med resurser som stöttar lärare i deras användning av IKT och produktion av digitala lärresurser

Uppstarten kommer att genomföras vid fyra halvdagsträffar. Vi kommer även att använda IKT på olika sätt för kommunikation, utdelning av material inför träffarna samt för att prova på olika slags resurser. Träffarna avslutas med gemensam lunch till självkostnadspris.

Vid första tillfället kommer vi att ringa in deltagarnas intressen och anpassa de kommande träffarna efter detta.

Förslag till frågor som kan tas upp:

 • Vilken digital kompetens behöver lärarna på våra institutioner?
 • Hur kan IKT-utvecklingen se ut lokalt och på hela universitetet?
 • Vanliga pedagogiska problem som IKT kan lösa eller skapa?
 • Hur stödjer vi lärarna i deras kursutveckling?
 • Vilka resurser behövs på institutions- och universitetetsnivå för att stödja IKT-utvecklingen?
 • Hur kan vi skapa synergieffekter i ett IKT-nätverk?
 • Vanliga tekniker som lärarna efterfrågar; t.ex. lärplattformar, videoproduktion, mentometer mm
 • Hur kan vi använda den teknik som finns upphandlad på universitetet?
 • Inventering av befintliga IKT-resurser vid universitetet

Alla deltagare kommer att få ett intyg efter träffarna. Träffarna kan även tillgodoräknas som pedagogiska meritpoäng motsvarande 4,5 hp vid inlämnande av en slutuppgift. Men viktigast av allt är att du får tillfälle att vara med och lägga grunden för vårt gemensamma IKT-nätverk.

Schema

Träffar våren 2018 Tid Plats
15 februari kl 9-12 *
15 mars kl 9-12 *
10 april kl 9-12 *
16 maj kl 9-12 *

Lokal/hitta till: *Anges senare. Träffarna kommer att hållas på Frescati-området.

Frågor och intresseanmälan

Vill du vara med i nätverket? Välkommen att kontakta Jonas Collin: jcoll@dsv.su.se