Nätverk

Seminarium om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet

Välkomna till ett seminarium/en workshop om bedömning av muntlig färdighet i språkundervisning i akademisk miljö. På detta seminarium kommer vi att diskutera bedömning av avancerad muntlig färdighet i främmande språk, byta erfarenheter med varandra och diskutera former för formativ och summativ bedömning.

Kontakt

Vill du veta mer om centrumets samverkan, och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278