Det är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår som tillsammans utlyser en tävling för studenter om idéer för hur undervisning och lärande vid universitetets utbildningar kan förbättras.

Tävlingen är öppen för dig som är student vid någon av Stockholms universitets utbildningar, på grund, avancerad eller doktorandnivå. 

Vad får de som vinner?

Ära och berömmelse men också...

En riktigt god utvecklande litteratur.

 Och om ditt förslag blir utvalt får du:

  • Värdefulla erfarenheter av projektledning att lägga i ditt CV
  • Stöd och handledning i projektledarskap
  • Tim-arvodering enligt överenskommelse

Du är med och påverkar din utbildning

Syftet är att bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll, där fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildningen istället för att konsumera utbildningen.

Student-partnership projekt över hela världen

Internationellt och nationellt i Sverige har ett ökande antal s.k. "student partnership"-projekt börjat synas. Det handlar ofta om att studenter sätter sig in i kunskap kring ett specifikt område och utvecklar idéer för hur undervisning och lärande kan utvecklas inom sin utbildning. Exempel på detta kan vara examinationer, återkopplingsformer, utveckling av lärresurser eller kring sin egen studiemiljö.

Tävlingsuppgiften och bedömningskriterier

Idén ska gå att genomföra i samarbete med kursgivande institution och kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

  • Genomförbarhet, det är rimligt att genomföra idén under loppet av en termin eller max två terminer.
  • Samarbete, bygger på samarbete mellan en eller flera studenter och en eller flera lärare vid den kursgivande institutionen.
  • Påverkan, genomförandet av idén kommer att påverka undervisningen och lärandet för en definierad grupp studenter.

De fyra bästa idéerna kommer att tas ut av en panel bestående av pedagogiska utvecklare från CeUL och representanter från SUS. Idégivarna kommer att kontaktas för att bjudas in till ett möte tillsammans med representant från respektive institution.

Projektstöd och redovisning

En pedagogisk utvecklare vid CeUL utses som kontaktperson till "student partnership"-projekten och stöttar studenternas projekt i utveckling, genomförande och utvärdering.

Projekten redovisas vid CeUL:s högskolepedagogiska temadag alternativt Stockholms universitets lärarkonferens.

* Idétävlingen är öppen 11 nov 9 dec 2016

Tävlingen är avslutad.