Pedagogiska ambassadörer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Pedagogiska ambassadörer
Pedagogiska ambassadörer 2017

2017 års pedagogiska ambassadörer är igång

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution.

Pedagogiska ambassadörer bygger pedagogisk kompetens direkt i sin undervisningsmiljö

Centrum för universitetslärarutbildning inledde 2015 projektet med pedagogiska ambassadörer i syfte att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015

Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter

Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2017

Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör har du möjlighet att leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du kommer också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor. Förlängd ansökningsperiod till 31 augusti 2016.

Kontakt

Pedagogiska ambassadörer

Karin Christoffersson

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogiska ambassdörsrapporter

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2017 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för Kultur och Estetik, Romanska och klassiska institutionen, Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för språkdidaktik, Kriminologiska institutionen, Stockholm Business School, Juridiska institutionen och Fysikum.