Kursen ger dig möjlighet att utveckla skicklighet och trygghet i din undervisning genom att pröva din förmåga att,

  • Resonera kring undervisningsplanering
  • Reflektera kring din roll som lärare
  • Kunna använda centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning
  • Kunna söka och kritiskt granska pedagogisk/didaktisk litteratur

Innehåll

  • Universitets regler för grund­utbildning
  • Studenters lärande och lärarens roll
  • Planering av ett undervisningstillfälle
  • Feedback från studenter inom undervisning

Under kursens gång kommer du att observera en kollegas undervisning på ett noga planerat och reflekterande sätt och du kommer att uppmuntras att ingå i en grupp s.k. kritiska vänner.

Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under två veckor dvs. 3 hp.

Schema - vår 2018

25 jan kl 10-15 *sal 1522
1 feb kl 13-15.30 *sal 2511
23 feb  kl 13-15.30 *sal 1511
20 apr kl 13-16 *sal 2427

Plats /hitta till: *Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54

Kursledare Cormac McGrath, Centrum för universitetslärarutbildning
Kurslitteratur Anges senare
Språk Svenska

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har genomfört de olika uppgifterna i kursen.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Vi tar i mån av plats emot deltagare från andra universitet och högskolor men då mot en kursavgift.