Innehåll och upplägg

En pedagogisk meritportfölj (PMP) blir alltmer viktig i samband med tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och annan redovisning av den pedagogiska skickligheten. Genom att ta del av OCW-sajtens lärresurser får du stöd i att skriva fram dina meriter och din pedagogiska/didaktiska kompetens i relation till din egen undervisningspraktik och till högskolepedagogisk teori och forskning. Upplägget med den föreslagna arbetsgången och de tillhörande s k öppna lärobjekt (OER – Open Educational Resorces) hjälper dig att arbeta med din pedagogiska grundsyn, vad pedagogisk skicklighet innebär i ditt fall samt hur du styrker dina meriter.

Kursen är baserad på självstudier, där du i din egen takt kan ta del av lärresurserna i form av länkar till instruktioner för pedagogiska portföljer vid andra universitet i Sverige och världen, kortare videoföreläsningar, litteraturtips mm. Därtill kommer två tillfällen då du har möjlighet att ställa frågor till kursledaren i webinarium, se kurssajten för datum och webbadress.

Start, studietakt, och när portföljen är klar bestämmer du helt själv, liksom om du vill lämna in den för bedömning/examination. En examinerad portfölj ger motsvarande 4,5 hp i högskolepedagogik. Vill du inte ha din PMP bedömd/examinerad så använder du bara sajten och dess resurser som det passar dig och är välkommen att ta del i de två webinarierna för att ställa frågor.

Varför och hur dokumenterar du dina pedagogiska meriter?

Anmälningsvillkor

Ingen anmälan sker då du startar kursen. För anställda vid Stockholms universitet gäller: Om du vill ha din PMP bedömd och få återkoppling samt examinerad anmäler du dig nedan via länken för inlämning den 15 oktober. Observera att portföljen ska vara i stort sett klar när den lämnas in. Vid godkänd portfölj utfärdas ett kursintyg motsvarande 4,5 hp i högskolepedagogik.

Av bedömningstekniska skäl kan endast ett visst antal portföljer lämnas in/antas för bedömning varje termin varför endast färdiga och bedömningsbara portföljer ska skickas in. Se kurssajten för närmare beskrivning av kraven för färdig portfölj. Ej färdigställda portföljer återsänds.

Deltagande är kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet.

Anmälan - inlämning av pedagogisk meritportfölj
Länken öppnar 15 september för inlämning 15 oktober.

Sista chansen lämna i Pedagogisk meritportfölj som examinationsuppgift

Den 15 oktober 2017 är sista gången du har möjlighet att lämna in din Pedagogiska meritportfölj som en examinationsuppgift i en kurs och få ett intyg motsvarande 4,5 hp inom ramen för högskolepedagogisk utbildning. Detta då kursen under hösten 2017 görs om till en öppen webbresurs för alla universitetslärare.

Till självstudiekursen pedagogisk meritportfölj

Själva kursen finns på Institutionen för data- och systemvetenskaps OpenCourseWare (OCW)-sajt och är skapad av Annika Käck, universitetspedagogisk utvecklare, Data- och systemvetenskapliga institutionen.

Till självstudiekursen pedagogisk meritportfölj