Lärarkonferensen

Ramprogram

8.00—8.50 Registrering
9.00—9.15 Välkomsthälsning
av Astrid Söderbergh Widding, rektor och Klara Bolander Laksov, föreståndare Centrum för universitetslärarutbildning
9.15—10.00

Huvudtalare

Karen Lauridsen, Teaching in the globalised university — How do we face the challenges of the multicultural classroom?

10.00—10.20 Paus med kaffe och smörgås
10.30—11.20 Session 1: Posters, presentationer, workshopar, rundabordsdiskussioner
11.30—12.15
Session 2: Posters, presentationer, workshopar, rundabordsdiskussioner
12.15—13.15 Lunchtallrik i galleriet inklusive kaffe
13.15—14.00

Parallella inbjudna talare

 • John Airey, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Building on higher education research - how can we take a scholarly approach to teaching and learning?
 • Maria Öhrstedt, Psykologiska institutionen. Högskolestudenters lärstrategier - Hur skapar vi en stimulerande lärmiljö?

Workshopar

Flera workshopar kommer också att börja kl 13.15 och pågå till kl 15.00.

14.15—15.00 Session 3: Posters, presentationer, workshopar, rundabordsdiskussioner
15.10—16.20 Session 4: Uppstart av SU Pedagogiska intressegrupper och konklusioner

 

Bokmärk och dela Tipsa

Frågor om konferensen
Kontakta Projektledningsgruppen för konferensen vid Centrum för universitetslärarutbildning.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensteman

 • IKT/Digitalt lärande
 • Forskarhandledning
 • Kritiskt tänkande
 • Akademisk litteracitet
 • Samarbete
 • Examinationsformer
 • Undervisningsformer
 • Kursutveckling
 • Högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk forskning
 • Studenters förstaårs-erfarenheter
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Breddat deltagande
 • Inkluderande utbildning

VIKTIGA DATUM

Under v 37 öppnar anmälan och vi börjar ta emot konferensbidrag

15 november Sista dag för inlämning av konferensbidrag (har förlängts från den 30 oktober till 15 november)

1 december  Besked om bidrag

8 december  Färdigt program

24 januari 2018 Sista dag för anmälan av deltagande i konferensen