Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vid denna workshop ges förslag på undervisningsmetoder som ökar möjligheterna till variation i undervisning och bidrar till ökad genomströmning. Vidare ger den en kännedom om formella krav på likabehandling av studenter.

Hur kan vi som lärare utforma undervisning för studenter med olika förväntningar och behov utan att det kräver mera tid?

Ofta sammanfaller önskemål om olika studieformer enligt krav om likabehandling med bättre lärande för alla med högre genomströmning som följd. Målsättningen med undervisningen är att höja studieresultaten både i form av bättre studieresultat och högre genomströmning utan att det genererar mer tid för läraren. 

Innehåll

  •       Formella krav för att anpassa utbildning till olika typer av funktionsnedsättning.
  •       Metoder som underlättar lärande för alla studenter
  •       IT-verktyg som varierar aktiviteterna i undervisningen

Vi kommer att jobba med tre case och diskutera lämpliga undervisningsformer, verktyg och formella krav avseende olika funktionsnedsättningar.

Vi kommer att diskutera hur undervisning kan planeras för att möjliggöra en motiverande lärandemiljö som bidrar till en ökad genomströmning.

Tid 26 oktober 2017, 9-12
Plats Stockholms universitetsbibliotek, rum: Växthuset
Workshopledare Elisabeth Åman, Studentavdelningen och Ulf Olsson, CeUL/DSV
Språk Workshopen ges på svenska
Referenslitteratur Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 26 oktober ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop Universal design - tillgänglig högre utbildning för högre genomströmning