Ledande litteraturforskning

Romanska och klassiska institutionens forskare i "Synergies des pays riverains de la Baltique"

Romanska institutionens forskare och doktorander inom franskspråkig litteratur medverkar i det senaste numret av tidskriften Synergies des pays riverains de la Baltique (« Le roman francophone contemporain : canon, diversité, littérature-monde »).