Vid årsskiftet 2014/2015 bildades en ny institution vid Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Det är som framgår av namnet en sammanslagning av Institutionen för Slaviska språk och Institutionen för baltiska, finska och tyska (inkl nederländska) och de före detta institutionerna kommer att finnas kvar men nu som avdelningar.

Sammanslagningen innebär också omflyttningar. Slaviska finns nu på plan 4 och 5 i E-huset och avdelningarna för baltiska, finska, tyska och nederländska på E5. 

För dig som är student

Som student inom något av våra ämnen kommer du inte att märka av sammanslagningen på något större sätt. Våra lärare och studieadministratörer arbetar på som vanligt inom respektive ämne. Våra hemsidor kommer också att vara kvar över terminsstart så all information inför vårterminen 2015 kommer att ligga fast. Den nya hemsidan för Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska lanseras senare.

 

Slaviska institutionens verksamhet startade 1944. Första språket som det undervisades i var polska. Sedan tillkom ryska och senare tjeckiska. Vi har ca 400 registrerade studenter/termin.

Vid Avdelningen för baltiska språk studerar man lettiska och litauiska. Undervisningen i baltiska språk vid Stockholms universitet påbörjades redan i början av 1970-talet.

Avdelningen för finska är bland de största universitetsinstitutionerna utanför Finland som undervisar och forskar i finska. Undervisning i finska gavs först under dåvarande Stockholms Högskola, från 1930 till 1960, då högskolan ombildades till Stockholms universitet.

Nederländska är en del av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska sedan 1 januari 2010. Vid avdelningen för nederländska undervisas och forskas det i nederländska språket och litteraturen. Undervisning i nederländska har bedrivits vid Stockholms universitet sedan 1960-talet och ca 50 studenter per termin studerar språket på olika nivåer.

Vid Avdelningen för tyska studerar varje termin ca 300 studenter tyska. I fokus för undervisningen står det tyska språket och den tyskspråkiga litteraturen, något som också återspeglas inom forskarutbildningen och den forskning som bedrivs i ämnet. Ämnets professor har litteraturvetenskaplig inriktning och den tyskspråkiga litteraturen har sedan länge en stark ställning vid Stockholms universitet. Undervisning i tyska gavs redan på 1930-talet vid dåvarande Stockholms Högskola som sedermera ombildades till Stockholms universitet.

Dessutom är ca 15 doktorander verksamma inom forskarutbildningen och bedriver forskning i något av våra ämnen.