Litteratursociologi

Litteratursociologi

Elina Druker

(FD 2008, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt historiska institutionen.

Bo G Ekelund

(FD 1995, Uppsala universitet) universitetslektor, docent, engelska institutionen

Anežka Kuzmičová

(Fil.Dr. / Ph.D. Stockholm University, 2013)