Medieforskning

Medieforskning

Anders Cullhed

(FD 1982, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Elina Druker

(FD 2008, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt historiska institutionen.

Thomas Götselius

(fil. dr Stockholms Universitet 2010), biträdande lektor

Christer Johansson

(FD 2008, Stockholms universitet) forskarassistent, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Anežka Kuzmičová

(Fil.Dr. / Ph.D. Stockholm University, 2013)

Jennie Nell

(FD 2012, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Erik van Ooijen

(FD 2010, Örebro universitet) post doc, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Göran Rossholm

(FD 1987, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Boel Westin

(FD 1988, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria