Modern litteratur

Modern litteratur

Anders Olsson

FD 1983, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria