Tidskriften finns tillgängligt på http://gerflint.fr/Base/Baltique10/baltique10.html