Världslitteratur

Världslitteratur

Katarina Carlshamre

(Stockholms universitet, 2010), Post doc, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Mickaëlle Cedergren

(FD 2005, Stockholms universitet) forskare och lärare vid SU

Claudia Egerer

(FD 1996, Göteborgs universitet) universitetslektor, engelska institutionen

Bo G Ekelund

(FD 1995, Uppsala universitet) universitetslektor, docent, engelska institutionen

Irina Hron-Öberg

Ludwig-Maximilians-Universität München/Universitetet i Agder (joint degree), Fil.dr. (LMU)/PhD (UiA) 2012, DAAD-lektor och forskare vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska/Avdelningen för tyska

Stefan Helgesson

(FD 1999, Uppsala universitet) professor, engelska institutionen

Gunilla Lindberg-Wada

(FD 1983, Stockholms universitet) professor i japanologi, särskilt modern japanska, institutionen för orientaliska språk

Bengt Novén

(FD 1996, Uppsala universitet) professor, institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Ulf Olsson

(FD 1988, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Maria Plaza

(FD 2000, Stockholms universitet) universitetslektor, docent, institutionen för franska, italienska och klassiska språk

Débora Rottenberg

Disputation: 2008, Stockholms universitet. Nuvarande anställning på SU: Forskarassistent, Romanska och klassiska Institutionen.

Irmy Schweiger

(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2001), docent i sinologi på Institutionen för orientaliska språk