Ulf Olsson forskare litteraturvetenskap
 
Tidigare forskning

Avhandlingen I det lysande mörkret, 1988, studerar Birgitta Trotzigs De utsatta (1957) ur olika synvinklar i syfte att förstå hur en modernistisk berättelse fungerar. Levande död. Studier i Strindbergs prosa rör sig från Röda rummet till Inferno. Studien är textanalytiskt inriktad. Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen, 2003, är en diskursanalytiskt orienterad undersökning i vansinnets roll i Strindbergs författarskap och för den litteraturhistoriska beskrivningen av hans verk.

Pågående forskning

a) En studie i tysta gestalter i litteraturen från Jane Austen till Peter Handke och hur de, med olika språkliga medel, tvingas att tala. Projektet undersöker prosa och dramatik utifrån tanken att disciplinär makt kräver ständig bekräftelse i form av subjektets tal. b) Exilen som undantagstillstånd i Joseph Conrads författarskap. c) Lars Noréns författarskap.

Kategorier

Världslitteratur och komparativ litteraturforskning, modernismforskning