Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Maria Andersson

(FD 2010, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Krzysztof Bak

(FD 1986, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) universitetslektor, docent, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Elina Druker

(FD 2008, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt historiska institutionen.

Cecilia Schwartz

(FD 2006, Stockholms universitet), lektor i italienska

Boel Westin

(FD 1988, Stockholms universitet) professor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria