Profiles

Samuel Flores

Samuel Flores

Studierektor för forskarskolan i medicinsk bioinformatik

Visa sidan på svenska
Works at Department of Biochemistry and Biophysics
Telephone 08-16 39 49
Email samuel.flores@dbb.su.se
Visiting address Science for Life Laboratory, Tomtebodavägen 23, Box 1031, 171 65 Solna
Postal address Institutionen för biokemi och biofysik 106 91 Stockholm

Last updated: September 8, 2017

Bookmark and share Tell a friend