Massmedium och finkultur. Politisk maktfaktor eller underhållning. Stumfilm och mobiltjänster. Rörliga bilder används i många olika sammanhang. Vid Filmvetenskapliga institutionen studeras allt från biofilm och tv till digitalt material i telefoner och på Internet.

Stockholms universitet har världsledande forskning inom området, bland annat tack vare ett unikt samarbete med Svenska Filminstitutet. Det ger tillgång till ett stort filmarkiv som bland annat innehåller Ingmar Bergmans regiböcker och brev. Hundra år av rörliga bilder som finns samlade speglar hur samhället sett ut och hur det gestaltats.

Forskningsområdena rör allt från hur våra skönhetsideal påverkas av filmstjärnor till bilden av det vilda i naturprogram på tv och kvinnliga filmpionjärer. Institutionen har en stark internationell profil, med utländska gästprofessorer och nära kontakter med framstående forskare i USA och andra länder.

Filmvetenskap är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden inom humaniora. Andra ledande områden är andraspråk och tvåspråkighet, filosofi och lingvistik samt historia och arkeologi.

Humanistiska fakulteten

består av ett tjugotal institutioner och centra. De ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen.

Vid fakulteten studerar en tredjedel av universitets studenter och här arbetar omkring 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Vid humanistiska fakulteten försvarade disputerade 44 forskarstudenter sin avhandling under 2009.