Vi får svårare att minnas det vi vill när vi blir äldre. Och förmågan att komma ihåg saker skiljer mellan olika individer. Hur och varför vårt minne försämras intresserar forskarna i det omfattande Betulaprojektet som leds från Psykologiska institutionen. Forskningen är världsledande. Den sker i samarbete med både svenska och utländska forskargrupper och har fått stora resurser från olika forskningsfinansiärer.

Forskarna har följt personer under tjugo år och lyckats visa hur olika minnessystem som hanterar allt från faktakunskaper till motorik åldras. När det gäller demens har projektet fastställt att minnesprestationen hos försökspersonerna var låg redan tio år innan diagnosen.

Betulaprojektet studerar även hur försämrad minnesfunktion och genetiska egenskaper hänger ihop. Genom samarbete med läkemedelsföretag hoppas forskarna ge bättre verktyg för att upptäcka och behandla sjukdomar som exempelvis Alzheimer.

Minnesforskningen är ett exempel på framgångsrik samhällsvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet. Andra ledande forskningsområden rör vad som formar ekonomisk politik, orsaker till social ojämlikhet och dess effekter samt hur globaliseringen kanaliseras genom idéströmningar, organisationsformer och sociala relationer som sträcker sig över statliga och nationella gränser.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

har 17 institutioner som bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 8 forskningsinstitut.

Vid fakulteten finns även sedan 2006 Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på integrationsfrågor