Vårt immunförsvar är livsviktigt för att vi ska hålla oss friska. En del av det sinnrika skyddet lär sig att känna igen specifika bakterier och andra inkräktare så att vi blir immuna mot vissa sjukdomar. Men vi har också ett mindre känt medfött försvar som bekämpar olika infektioner. Vad som får det skyddet att fungera optimalt undersöker forskare vid Stockholms universitet genom att studera bananflugor.

Det medfödda immunförsvaret hittades först i just insekter – en banbrytande upptäckt som gjordes av forskare vid universitetet för 35 år sedan. Än idag är forskningen internationellt ledande och rör bland annat de små proteiner bananflugor använder som vapen mot inkräktare. Flugorna fungerar som levande provrör och visar bland annat vilka gener som aktiverar skyddet.

Att lära sig utnyttja vårt medfödda försvar kan ge nya sätt att stoppa svårbehandlade infektioner, bland annat hos patienter som är försvagade av andra sjukdomar. Forskarna kan också hitta metoder för att bekämpa malaria genom att studera hur myggors immunförsvar fungerar.

Förutom bred forskning

kring gener och deras biologiska funktioner finns ledande naturvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet inom klimat- och miljöområdet, astro- och partikelfysik samt materialkemi och organisk kemi.

Naturvetenskapliga fakulteten

vid Stockholms universitet består av fyra sektioner, med sammanlagt 22 institutioner och tre centra och institut.

Naturvetenskapliga fakulteten har verksamhet på fem fältstationer fördelade över landet.