Humaniora

Ledande forskningområden inom humaniora

  • Foto för romansk språkforskning. Getty Images Romansk språkforskning De romanska språken talas av över en miljard människor i olika delar av världen. Inom den romanska språkforskningen studerar man hur språkbruk samverkar med kultur och samhällsutveckling.