Historiska institutionen ger sedan länge framstående bidrag till den internationella medeltidsforskningen. Hur kultur och idéer spreds inom och mellan länder studeras brett med kopplingar till allt från arkeologi till litteraturvetenskap. Vad betydde svenska kontakter med Persien och andra avlägsna länder? Hur såg Heliga Birgittas tankevärld ut? Vilka var svenskarna som vistades vid utländska universitet? Det är några av de frågor som undersöks i anslutning till det tvärvetenskapligt inriktade Centrum för medeltidsstudier.

Modern politisk historia i bred mening är en annat framgångsrikt fält. Projekt har genomförts om hur idéerna bakom välfärdstaten ledde till både jämlikhet och diskriminering, liksom om Sveriges agerande under det kalla kriget. Ett stort forskningsprogram som koordinerats från institutionen har fördjupat och nyanserat bilden av Sveriges komplexa relationer till Nazi-Tyskland. Forskningen är även ledande inom genushistoria som studerar hur relationerna mellan män och kvinnor påverkat allt från politik till kultur. Ytterligare ett starkt fält är stadshistoria, med fokus på urbanisering och miljöfrågor. Institutionen är även en föregångare inom idrottshistoria. Under uppbyggnad är forskning om populärkultur som samhällsfenomen.

Bredden är alltså omfattande vid institutionen, som är landets största ämnesinstitution inom historia. Externa finansiärer är bland annat Vetenskapsrådet, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond. Närheten till Stockholms museer, arkiv och andra institutioner är värdefull, bland annat för Centrum för medeltidsstudier. Maritim historia studeras inom det nybildade Centrum för maritima studier som delfinansieras av Statens maritima museer.