Litteraturforskning bedrivs både inom ämnet litteraturvetenskap och inom språkämnena. Litterär och estetisk teori är ett av profilområdena vid universitetet. Inom den del som kallas berättelseteori, narratologi, studeras berättartekniker och hur berättelser är uppbyggda. Inom fiktionsteori studeras bland annat vad som skiljer fiktion från historia och vad fiktionen innebär för människan, både i äldre och modernare litteratur.

Ett annat profilområde är barn- och ungdomslitteratur. Landets enda professur med den inriktningen finns vid universitetet. I samarbete med Svenska barnboksinstitutet pågår för närvarande arbetet med att ta fram en svensk barnlitteraturhistoria från 1300-talet till nutid – något som hittills saknats. Här kommer litteratur och läsning att analyseras ur en rad aspekter, bland annat estetiska, kulturella, sociala och genusmässiga.

Andra viktiga forskningsområden är äldre litteratur och intermedialitet. Det senare handlar om litteraturens samverkan med medier och andra konstarter, exempelvis bild, film och musik. För närvarande pågår ett stort globalt projekt med historisk inriktning som inbegriper forskare från flera språkämnen.

Litteraturforskningen vid Stockholms universitet har utvecklade samarbeten med forskare både nationellt och internationellt. Forskningen resulterar kontinuerligt i bokpublikationer och uppsatser i tidskrifter. En rad forskare medverkar som kritiker och skribenter i dagspress samt anlitas för publika framträdanden och föreläsningar.