Inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt och socialavgifter är några av de många skatteformer som omfattas av forskningen inom finansrätt. Hur fungerar skattelagarna och vilka effekter får de för privatpersoner, företag och samhället? Verksamheten vid Juridiska fakulteten fokuserar på att analysera lagarnas innebörd, hur de konstrueras, och tillämpas samt även hur de hanteras i tvister samt påföljder som skattetillägg och straff för skattebrott.

Forskarna studerar allt från företagsbeskattning och sociala avgifter till effektiva lagstiftningsmetoder och rättssäkerhet. Hur ska dotterbolag som säljs ut värderas? Fungerar systemet för handel med utsläppsrätter av koldioxid? När blir någon personligt ansvarig för ett aktiebolags skatteskulder? Verksamheten har internationella kopplingar. Hur avgränsas till exempel Sveriges beskattningsrätt gentemot andra länders? Vid Juridiska fakulteten finns även ett nationellt institut som samlar forskningen inom mervärdesskatt.

Kunskaperna bidrar till att skattelagstiftningen utvecklas. Forskare inom området deltar regelbundet i statliga utredningar, bland annat om företagsbeskattning. Dessutom sker utåtriktad verksamhet för olika aktörer inom ramen för bland annat Stockholm Centre for Commercial Law och ett projekt om skattelagstiftning. Målet är att öka kunskapen och utveckla metoder för hur lagarna ska utformas för att fungera bättre.