Naturvetenskap

Ledande forskningområden inom naturvetenskap

  • Geometri Modern geometri är intimt kopplad till andra grenar inom matematiken och har en viktig funktion för studiet av naturvetenskapliga fenomen.

Kontakt

Postadress
Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden
 

Besöksadress
Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 14 A
Södra huset, A5
Stockholms universitet

science.su.se

Oskar Klein Centre Blog