Askölaboratoriet från vattnet. Foto: Robert Kautsky
Askölaboratoriet från vattnet. Foto: Robert Kautsky
 

 
År 1961 övertogs ett litet skärgårdshemman på norra Askö i Trosa skärgård av professor Silén vid Stockholms universitet. Han var angelägen om att doktorander och studenter skulle få möjlighet att studera Östersjöns verklighet på plats, istället för genom böcker och i laboratorium.

Flaggskepp för forskning

Idag har Askölaboratoriet utvecklats till en internationell angelägenhet och ett flaggskepp för Stockholms universitets Östersjöforskning.
– Här har forskare från hela världen studerat allt från beteendet hos yngelvaktande spigghanar till på vilka sätt Östersjöns lilla blåmussla skiljer sig från sin betydligt större motsvarighet på svenska västkusten, berättar professor Lena Kautsky, som varit fältstationens föreståndare under de senaste tio åren. Själv intresserar hon sig mest för blåstångens ekologi och hur denna viktiga art påverkas av övergödning och miljögifter.

Förra året firades 50-årsjubileum. Då togs också en jubileumsbok fram som presenterar forskningen på fältstationen under de fem decennierna.
– Kapitlen är personligt skrivna av forskare som var med när det begav sig, berättar Lena. Det blev mycket tydligt vilken stor betydelse fältstationen haft för kunskapen om hur Östersjön fungerar, och forskningens påverkan på olika typer av samhällsbeslut. Att Askös resurser har en viktig roll även i framtiden framgår när flera forskare i slutet av boken får blicka in i framtiden och beskriva sina drömprojekt, säger Lena nöjt.

En kreativ mångfald

Mångfalden av forskning på Askölaboratoriet har blivit allt större under de senaste decennierna. Forskargrupper från helt olika discipliner och lärosäten möts under kortare eller längre perioder på Askö.
– Ungefär tusen forskningsdagar, fördelat på knappt hundra personer, spenderas årligen på fältstationen för olika forskningsprojekt, provtagningar och examensarbeten, berättar nuvarande föreståndare Tina Elfwing, som nyligen tillträtt posten. Forskare från Stockholms universitet står för hälften, men stationen gästas årligen av forskare från ett tiotal lärosäten i olika länder. Dessutom tillkommer närmare tvåtusen gästdagar från studenter på kurser och forskargrupper på möten.

Kunskap till rätt plats i samhället

 

 
Reinfeldt besöker experimenthallen på Askö. Foto: Askölaboratoriet
Stasminister Reinfeldt besöker experimenthallen på Askö.
 

Viljan att nå ut med forskningsresultat och viktig kunskap är något som kännetecknat Askölaboratoriet från begynnelsen.
– Beslutsfattare och opinionsbildare vill ofta fördjupa sina kunskaper och få möjlighet att diskutera angelägna frågor med experter på området, berättar Tina.

 

Askölaboratoriet är en utmärkt plats för sådana möten, där både forskning och havsmiljö kan visas upp, och avspända diskussioner hållas. Även media tycker det är spännande att göra intervjuer och reportage på plats. Mitt i havet så att säga!

Fakta

Stockholms universitets marina forskningscentrum, SMF, främjar och stödjer marin forskning i Egentliga Östersjön. Vi tillhandahåller fältstation och fartyg och förmedlar forskningsresultat till rätt plats i samhället.

Text: Annika Tidlund