Samhällsvetenskap

Ledande forskningområden inom samhällsvetenskap

  • Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet Varför drabbas vissa grupper i samhället oftare av sjukdomar? Hur påverkar skolgång och inkomst den sociala utvecklingen längre fram? Forskningen studerar hur olika uppväxt, ekonomi och andra faktorer påverkar människors livsvillkor.