Samhällsvetenskap

Ledande forskningområden inom samhällsvetenskap

  • Demografi Varför föder vi fler barn i Sverige än i de flesta andra länder i Europa? Hur ser utvecklingen av samkönade äktenskap ut? Vilka blir konsekvenserna av att vi lever allt längre?
  • Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet Varför drabbas vissa grupper i samhället oftare av sjukdomar? Hur påverkar skolgång och inkomst den sociala utvecklingen längre fram? Forskningen studerar hur olika uppväxt, ekonomi och andra faktorer påverkar människors livsvillkor.
  • Foto på schackspelande par Kognitivt åldrande Hur ser det goda åldrandet ut? Det är en av frågorna som forskarna inom det tvärvetenskapliga området Kognitivt åldrande försöker besvara, bland annat med hjälp av minnestester, hälsoundersökningar och hjärnavbildningar.
  • Politisk ekonomi Forskare inom politisk ekonomi intresserar sig för frågor i gränslandet mellan ekonomi och statsvetenskap. Varför varierar den ekonomiska politiken i ett land över tid? Varför är vissa länder och regioner rikare och mer framgångsrika än andra?
  • Stress, arbete och hälsa Vid Stockholm Stress Center studeras hur förändringar i arbetsliv och samhälle påverkar människors hälsa. Förhoppningen är att skapa bättre förebyggande insatser och behandling av stressrelaterade sjukdomar.
  • Transnationella aktörer och global styrning Internationellt samarbete sker idag mellan många fler aktörer än enskilda länder. Statsvetenskaplig forskning vid universitetet studerar hur icke-statliga organisationer påverkar världspolitiken.

Kontakt

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Stockholms universitet
Hus A, plan 5, Frescati
Universitetsvägen 10 A
Tel 08-16 20 00
samfak.su.se