Artiklar

Kontakt

Kommersiell rätt

Professor Jan Kleineman, Stockholm Centre for Commercial Law

Jur. kand. Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law

Immaterialrätt

Professor Marianne Levin, föreståndare för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt

Rättsinformatik

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, föreståndare för Institutet för rättsinformatik